Gelir Kaynakları

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları:

MADDE 25- Üye mahalli idareler her yıl bütçelerinin %0,1 ini(binde bir) birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

Birliğin kuruluşunda ilk yıl kuruluşa katılım payı olarak bu ödeme yapılır.Faaliyet giderlerine katılım payı birlik meclisinin 2\3 çoğunluğu ile tespit edilir.

Birliğin görev ve yetki alanında konaklama tesisleri,üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları,deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öderler.